سنگ شکن میانی

سنگ شکن میانی آسیاب دوار لبه دار چرخ گرانیتی یا چدنی سنگین یا سنگی که برای ساییدن بکار میرود که مولر نامیده می شود

سنگ شکن میانی

اگر از گوشی استفاده میکنید لمس کنید

گرفتن شماره