سنگ شکن ژیراتوری

سنگ شکن ژیراتوری با یک دهنه سنگ شکن مخروطی شکل ناقص کارمیکند که بر روی شافت نصب شده

سنگ شکن ژیراتوری

اگر از گوشی استفاده میکنید لمس کنید

گرفتن شماره