سنگ شکن درشت | سنگ شکن بزرگ

مهمترین سنگ شکن های بزرگ و درشت متوسط و ریز از نظر مرحله به کارگیری و دانه بندی ورودی از محور بالایی خود پیچ شده و از پایین با سرعت مشخصی نوسان می کند

سنگ شکن بزرگ

اگر از گوشی استفاده میکنید لمس کنید

گرفتن شماره