کانی‌شناسی مس | خواص فیزیکی و شیمیایی مس | ویژگی‌ها و مشخصات

مس را می توان اولین فلز مورد استفاده بشر دانست این فلز با داشتن سختی کافی دارای خاصیت انعطاف پذیری عالی نیز می باشد

کانی‌شناسی مس

اگر از گوشی استفاده میکنید لمس کنید

گرفتن شماره