پیرو متالوژی

پیرو متالوژی از کانه سولفیدی استفاده میشود پس از طی مراحل عملیات استخراج حفاری انفجار بارگیری باربری سنگ وارد سنگ شکن اولیه شده بعد از خرد شدن وارد سنگ شکن ثانویه شده

پیرو متالوژی

اگر از گوشی استفاده میکنید لمس کنید

گرفتن شماره