راهبردی صنعت و معدن | جایگاه راهبردی صنعت و معدن در اقتصاد ایران

راهبردی صنعت و معدن بخش صنعت و معدن کشور علاوه بر نیروی کار متخصص به ماشین‌آلات مدرن نیز وابسته است سرمایه گذاری در ماشین‌آلات در کشور در بخش صنایع و معادن

راهبردی صنعت و معدن

اگر از گوشی استفاده میکنید لمس کنید

گرفتن شماره